Privacy statement
  Email adressen en andere vormen van kontakt

Roap garandeert u dat, eventueel aan ons verstrekte emailadressen, en/of andere persoonsgegevens, uitsluitend gebruikt zullen worden om kontakt met u op te nemen indien u ons daartoe heeft verzocht. Wij gebruiken geen mailing lijsten, wij gebruiken geen spam servers en wij verhandelen geen gegevens. Tevens registreren wij online geen emailadressen, dus het gebruik van ons emailformulier zal uw emailadres niet voor anderen zichtbaar maken.


  Disclaimer
  De teksten op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het zijn dat de inhoud niet correct is. Roap kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden op deze website.


  Copyright
  Alle content, zowel grafisch als tekstueel, is het exclusieve eigendom van Roap. Het reproduceren en/of dupliceren, danwel het gebruik van enig onderdeel van deze website, is zonder uitdrukkelijke, vooraf verstrekte, schriftelijke toestemming, verboden. Terzake behouden wij ons al onze rechten voor.

Indien u de teksten op deze website gebruikt zonder toestemming kan dat een inbreuk zijn op intellectuele rechten en/of regelgeving m.b.t. privacy. Roap kan u aansprakelijk stellen voor alle schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van de teksten op deze website.

U zult Roap, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentie-houders, en haar zakelijke partners beschermen tegen - en vrijwaren van - gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen etc, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants etc. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van, of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Alle grafisch content is het intellectuele eigendom van DanDont.com Concept & Design, met uitzondering van afbeeldingen die betrekking hebben op het Roap's werkzaamheden. Deze afbeeldingen zijn copyright Roap, en worden als vanzelfsprekend op deze website aan u gepresenteerd.


  Disclaimer | kontakt |